top of page

חכמת תנועת המעגל

רגע המפגש אינו הנקודה בה מתחיל המעגל, רגע המפגש הוא מרכזו התנועה המעגלית נפוצה בסגנונות הקונג פו השונים ובאומנויות הלחימה בכלל. ההבנה כי...

״יין״ התנועה של הפאזה הנשית

״המאסטר יודע כיצד לשלוט בתנועה, על ידי כך שהוא מסכים כי יריבו יהיה זה אשר יקבע מהיכן היא מתחילה ולאן היא הולכת. כדי שדבר כזה יוכל להתרחש...

bottom of page