חכמת תנועת המעגל

רגע המפגש אינו הנקודה בה מתחיל המעגל, רגע המפגש הוא מרכזו התנועה המעגלית נפוצה בסגנונות הקונג פו השונים ובאומנויות הלחימה בכלל. ההבנה כי...