top of page

חכמת תנועת המעגל

רגע המפגש אינו הנקודה בה מתחיל המעגל, רגע המפגש הוא מרכזו התנועה המעגלית נפוצה בסגנונות הקונג פו השונים ובאומנויות הלחימה בכלל. ההבנה כי...

bottom of page