top of page

״יין״ התנועה של הפאזה הנשית

״המאסטר יודע כיצד לשלוט בתנועה, על ידי כך שהוא מסכים כי יריבו יהיה זה אשר יקבע מהיכן היא מתחילה ולאן היא הולכת. כדי שדבר כזה יוכל להתרחש...

bottom of page